DERNEĞİMİZ HAKKINDAKAYSERİ İLİ YARDIM DERNEĞİ HAKKINDA

Ana Tüzüğün 2. Maddesinde belirtilen "Siyasi bir gaye gütmeksizin Kayserililer arasında sosyal dayanışmayı tesis ve temin etmek, bölgesi halkının nerede olursa olsun daha iyi koşullar içinde yaşamlarını temin için maddi ve manevi yardımda bulunmak ve Kayserili gençlerin artan ölçüde yararlı unsurlar haline gelmelerini sağlamaktır" amacı doğrultusunda çalışmalarını sürdürmekte olan Kayseri İli Yardım Derneği bir gurup yardımsever Kayserili tarafından 1947 yılında Ankara'da kuruldu.Kurucu üyeleri merhum Nuh Eskiyapan, merhum M.Kemal Özdedeoğlu (Günümüzdeki soyadı Dedeman), Merhum Ahmet Gündeş, Merhum Kazım Perçiner, ve Merhum Ziya Erciyes'tir. Kuruluşu ile birlikte örgütünü genişleten dernek yönetimi, bir yandan Ankara'daki yardıma muhtaç insanlara yardım elini uzatırken bir yandan da o yıllarda çok önemli bir sorun olan yüksek öğrenim görmekte olan Kayserili öğrenciler için bir barınak arayışına girişti. Bu doğrultuda Ulucanlar'da kiralık bir binada ilk üğrenci yurdunu hizmete açtı.Dernek yönetiminin olağanüstü çabaları sonucu Kayseri İli Yardım Derneği Dahiliye Vekaletinin 12.02.1955 tarihli ve 81-175/68 sayılı yazısı, Devlet Şurası Umumi Heyetinin 03.03.1955 tarihli ve 55/68/74 sayılı kararı üzerine, 3512 sayılı kanunun 37. maddesine göre, İcra Vekilleri Heyetince 05.04.1955 tarihinde "Umumi Menfaatlere Hadim Cemiyet" statüsü kazandı. Bu günkü adıyla "Kamu Yararına Çalışan Dernek" oldu.Dernek Yönetimi 30.01.1956 tarih ve 11 numaralı yazısı ile T.C. Diyanet İşleri Başkanlığına başvuruda bulundu. Bu başvuru üzerine T.C. Diyanet İşleri Reisliği Müşavere ve Dini Eserler İnceleme Heyeti şu kararı aldı. "Zekat, üzerine lazım olan herhangi bir müslüman tarafından, fakir ve yoksullara yardım etmek üzere teşekkül etmiş bulunan bir cemiyete vereceği eşyayı veya nakit paraları teslim ederken zekata niyet etse, teslim eylediği eşyanın kıymeti veya nakit paraları nispetinde zekatını ödemiş olacağının bildirilmesi uygun olacağı mütalaa edilmiştir".Kayserilileri bir çatı altında toplama uğraşısını sürdüren Kayseri İli Yardım Derneği kendi malı olan bir yurt binasının yapımı için çalışmalarını hızlandırdı. Bu çalışmalar meyvesini verdi ve Kayseri Erkek Öğrenci Yurdu 1963 yılında hizmete girdi. 4 katlı yurt uzun yıllar Ankara'da öğrenim gören Kayserili üniversite öğrencisinin barındığı, kendilerine sahip çıkıldığı gurbette bir sıcak yuva oldu. 1980'li yılların sonlarına gelindiğinde yurt barınma işlevinden, ihtiyaç kalmaması nedeniyle uzaklaşıldı. Bu durumu gören dönemin yönetim kurulu gelir temin etmek amacıyla yurdu bir şirkete kiraladı. Bu kiralama işlemi 1995 yılına dek sürdü.Kayseri İli Yardım Derneği Genel Merkezi faaliyetlerini 1995 yılı Temmuz ayına dek "Fevzi Çakmak Sok.No:22/2 Kızılay/ANKARA " adresinde bulunan ve Sayın M.Kemal Dedeman tarafından derneğe bağışlanan bu dairede sürdürdü. Bu tarihten sonra dernek genel merkezini "Libya Cad.No:34 Ahmetler/ANKARA" adresindeki eski erkek öğrenci yurdu binasına taşıdı. Şimdilerde çalışmalarını burada sürdürmektedir. Derneğin ayrıca yine bağışlarla yaptırdığı "Işıklar Cad. Kardeşler Sok.No:3 Ulus/ Ankara" adresinde bulunan eski kız öğrenci yurt binası kiracı şirket tarafından erkek öğrenci yurdu olarak işletilmektedir.Derneğin merkez binasının ilk iki katı Beğendik A.Ş. tarafından kiralanmış olup burada Kayseri'ye özgü yemeklerin sunulduğu restoran hizmet vermektedir. Binanın üçüncü katında dernek yönetim odaları ile yemek yenebilecek büyüklükte bir salon mevcuttur. Ayrıca aynı katta 50-60 kişiye yemek çıkarabilecek kapasitede bir de mutfağı vardır. Binanın dördüncü katının bir bölümü kütüpane ve toplantı salonu olarak kullanılmaktadır. Merkez binadan ayrıca Kayseri Yüksek Öğrenim Vakfı'da yararlanmakta ve irtibat bürosu olarak kullanmaktadır. Derneğimiz, üyelerimiz ve hemşerilerimiz arasında iletişim ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla, gerek dernek merkezinde gerekse Ankara, Kayseri, Nevşhir Dedeman Otellerinde ve Base Lıfe Club’da (Çayyolu-Ankara) yemekli toplantılar düzenleyerek tanışma ve kaynaşma ortamı yarataratıp, çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunmaktadır. Hemşehrilerimiz ile haberleşmeyi gece-gündüz kesintisiz sağlamak, etkinlikleri ve acil olayları telefon mesajı ile anında haber verebilmek amacı ile telefon numaralarını yüklediğimiz özel bir program ile internert’ten aynı anda cep telefonu kaydı olanlara ulaşabiliyoruz.2004 yılı ekim ayında kurulan ve tamamı amatör koristlerden oluşan Kayseri İli Yardım Derneği Türk Sanat Müziği Topluluğu, Şef Vedat Kaptan Yurdakul yönetiminde çalışmalarını sürdürmekte ve yılda iki defa konser vermektedir.Yardıma muhtaçlara maddi yardım yapılmaktadır. Ölüm veya hastalık nedeniyle, bunların giderlerini karşılayamayanlara ilaç ve maddi yadımda bulunulmaktadır. Yüksek öğrenim yapan 150 öğrenciye karşılıksız öğrenim bursu vermektedir. Seçkin konuşmacılar tarafından, dernek merkezinde değişik konularda konferanslar verilmektedir. Saygılarımızla.