BURSLAR

EĞİTİM İÇİN EL ELE...

Derneğimizin en önemli hedef kitlesi geleceğimizin teminatı olan gençlerimizdir. Her sene, yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerimizi dernek merkezinde bir araya getiriyoruz. Birbirleriyle tanışıp kaynaşmalarını sağlıyoruz. Derneğimizden beklenti, istek ve taleplerini belirliyoruz.
Ayrıca oluşturulan "Öğrenci Komisyonu" aracılığıyla çeşitli sorunların çözümüne birlikte katkı sunuyoruz. “Kamu Yararına Çalışan Dernek” statümüz ile karşılıksız öğrenci burslarını vermeyi sürdürüyoruz. 2016 yılında 188, 2017 yılında 210 öğrencimize burs verdik. Bu bursların büyük bölümünü saygıdeğer ve yardımsever hemşehrilerimizin katkılarıyla veriyoruz.

BURS İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE BELGELER:

1. T.C. vatandaşı olmak,
2. Lisans (en az 4 yıllık programı kapsayan bir yükseköğretim) öğrencisi olmak (Açıköğretim Fakültesi hariç),
3. Hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri için 22, ikinci sınıf öğrencileri için 24, üçüncü sınıf öğrencileri için 25, dördüncü sınıf öğrencileri için 26 yaşından büyük olmamak,
4. Herhangi bir resmi veya özel kurum/kuruluştan burs almamak,
5. Herhangi bir kurum/kuruluşta tam zamanlı olarak çalışmamak,
6. Durum Bildirim Formu’ndaki soruları eksiksiz ve anlaşılır şekilde doldurmak,
7. Burs başvurusunun değerlendirmeye alınması için belgeleri eksiksiz teslim etmek,
8. Durum Bildirim Formu’nda yer alan “ailenin toplam aylık geliri” bölümünde belirtilen kişiler (Aile bütçesine katkı sağlayan baba, anne ve diğer aile fertleri) adına düzenlenmiş, işyerlerinden alınan maaş bordrosu, sosyal güvenlik kuruluşlarından alınan emekli maaşı belgesi, serbest çalışanlar için vergi dairesinden alınan beyannameyi başvuru formuna eklemek,
9. “Nüfus Kayıt Örneği Belgesi” ve nüfus cüzdanı fotokopisi vermek,
10. Öğrenci belgeleri, transkript vb. evrakları teslim etmek,
11. Son 6 ay içinde çekilmiş bir adet fotoğraf vermek.

Not: Burs almaya hak kazanan öğrencilerden, Ankara’da öğrenim görenler Halk Bankası Demirtepe Şubesi’nden, Ankara dışında öğrenim görenler ise bulundukları yerdeki Halk Bankası şubelerinden adlarına hesap açtırarak, hesap numaralarını derneğimize bildireceklerdir.