MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER

MİSYON

“Siyasi bir gaye gütmeksizin Kayserililer arasında sosyal dayanışmayı tesis ve temin etmek, bölgesi halkının nerede olursa olsun daha iyi koşullar içinde yaşamlarını temin için maddi ve manevi yardımda bulunmak ve Kayserili gençlerin artan ölçüde yararlı unsurlar haline gelmelerini sağlamak”

VİZYON

“Hemşehrilerimizin yaşam kalitesinin artması, sosyal ve kültürel etkinliklere katılımın çoğalması ve Kayserili gençlerin eğitim seviyesinin yükseltilmesi için çalışan öncü dernek olmak”

TEMEL DEĞERLER

 İnsani değerlere saygılı olmak
 Hukuka, evrensel değerlere bağlı olmak
 Çevre bilincine sahip gençler yetiştirmek
 Öğrencilerin yüksek kalitede eğitime erişmelerine destek olmak
 Kayseri ilinin bölgesel kalkınmasına katkıda bulunmak
 Kayseri ilinin milli, manevi, sosyal ve kültürel değerlerinin yaşatılmasına katkıda bulunmak
 Şeffaf, esnek ve katılımcı