DERNEĞİMİZ HAKKINDA

Blog Single

Kayseri İli Yardım Derneği (KİYAD) bir grup yardımsever Kayserili tarafından 1947 yılında Ankara'da Erciyes Dayanışma Derneği adıyla kuruldu. Derneğin amacı; ana tüzüğün 2. maddesinde belirtildiği üzere "Siyasi bir gaye gütmeksizin Kayserililer arasında sosyal dayanışmayı tesis ve temin etmek, bölgesi halkının nerede olursa olsun daha iyi koşullar içinde yaşamlarını temin için maddi ve manevi yardımda bulunmak ve Kayserili gençlerin artan ölçüde yararlı unsurlar haline gelmelerini sağlamak”tır. Bu amaç doğrultusunda çalışmalarını kurulduğu andan günümüze kadar aralıksız sürdüren KİYAD’ın kurucu üyeleri merhum Nuh ESKİYAPAN, merhum M. Kemal DEDEMAN (eski soyadı ÖZDEDEOĞLU), merhum Ahmet GÜNDEŞ, merhum Kazım PERÇİNER ve merhum Ziya ERCİYES'tir.

Dernek yöneticilerinin olağanüstü çabaları sonucu Kayseri İli Yardım Derneği, Dahiliye Vekaletinin (İçişleri Bakanlığı) 12.02.1955 tarihli ve 81-175/68 sayılı yazısı, Devlet Şurası Umumi Heyetinin 03.03.1955 tarihli ve 55/68/74 sayılı kararı üzerine, 3512 sayılı kanunun 37. maddesine göre, İcra Vekilleri Heyetince (Bakanlar Kurulu) 05.04.1955 tarihinde "Umumi Menfaatlere Hadim Cemiyet" statüsü kazandı. Bugünkü adıyla "Kamu Yararına Çalışan Dernek" olarak tanındı.

Derneğimizin İstanbul Şube Başkanlığı, İzmir Şube Başkanlığı ve Kocaeli Şube Başkanlığı olmak üzere Genel Merkeze bağlı olarak faaliyet gösteren 3 şubesi bulunmaktadır.

Kuruluşu ile birlikte örgütünü genişleten dernek yönetimi, bir yandan Ankara'daki ihtiyaç sahibi insanlara yardım elini uzatırken bir yandan da o yıllarda çok önemli bir sorun olan yükseköğretim öğrencileri için yurt arayışı çalışmalarına başladı. Bu doğrultuda Ulucanlar'da kiralık bir binada ilk öğrenci yurdunu hizmete açtı. Kayserilileri bir çatı altında toplama uğraşını sürdüren KİYAD, kendi malı olan bir yurt binasının yapımı için çalışmalarını hızlandırdı. Yoğun çalışmalar meyvesini verdi ve 4 katlı Kayseri Erkek Öğrenci Yurdu 1963 yılında hizmete girdi. Bu yurt Ankara'da öğrenim gören Kayserili üniversite öğrencileri için uzun yıllar boyunca bir barınak, gurbette sıcak bir yuva oldu. KİYAD Genel Merkezi faaliyetlerini 1995 yılı Temmuz ayına dek "Fevzi Çakmak Sokak No:22/2 Kızılay/ANKARA" adresinde bulunan ve Sayın M. Kemal DEDEMAN tarafından derneğe bağışlanan bir dairede sürdürdü. Bu tarihten sonra Dernek Genel Merkezi "Libya Caddesi No: 34 Ahmetler ÇANKAYA/ANKARA" adresindeki bugünkü dernek binasına taşındı. Genel Merkez binasında Yönetim Kurulu Üyelerine ait çalışma odaları, yemek salonu, lokal, mutfak, kütüphane ve toplantı salonları bulunmaktadır. Derneğin ayrıca yine bağışlarla yaptırdığı muhtelif taşınmazları bulunmaktadır.

Derneğimiz, üyelerimiz ve hemşehrilerimiz arasında iletişim ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla, gerek Ankara’da gerekse bazı diğer illerde yemekli toplantılar düzenlemektedir. Seçkin konuşmacıların katılımıyla değişik konularda panel, seminer ve konferanslar organize edilmektedir. 2004 yılında kurulan ve tamamı amatör koristlerden oluşan Kayseri İli Yardım Derneği Türk Sanat Müziği Topluluğu, Şef Vedat Kaptan YURDAKUL yönetiminde çalışmalarını sürdürmekte ve yılda iki defa konser vermektedir. Derneğimiz yardım faaliyetlerine de yoğun bir şekilde devam etmektedir. Ölüm veya hastalık gibi zor durumlarda ihtiyaç sahiplerinin giderleri karşılanmaktadır. Maddi yardımlar kapsamında lisans öğrencilerine karşılıksız öğrenim bursu verilmektedir.