DERNEĞİMİZ HAKKINDA

Kayseri İli Yardım Derneği (KİYAD) bir grup hayırsever Kayserili tarafından 1947 yılında Ankara'da Erciyes Dayanışma Derneği adıyla kurulmuştur. Derneğin amacı; ana tüzüğün 2. maddesinde belirtildiği üzere "Siyasi bir gaye gütmeksizin Kayserililer arasında sosyal dayanışmayı tesis ve temin etmek, bölgesi halkının nerede olursa olsun daha iyi koşullar içinde yaşamlarını temin için maddi ve manevi yardımda bulunmak ve Kayserili gençlerin artan ölçüde yararlı unsurlar haline gelmelerini sağlamak”tır. Bu amaç doğrultusunda çalışmalarını kurulduğu tarihten günümüze kadar aralıksız sürdüren KİYAD’ın kurucu üyeleri merhum Nuh ESKİYAPAN, merhum M. Kemal DEDEMAN, merhum Ahmet GÜNDEŞ, merhum Kazım PERÇİNER ve merhum Ziya ERCİYES'tir.

Kayseri İli Yardım Derneği; Dernek yöneticilerinin olağanüstü çabaları sonucunda Dahiliye Vekaletinin (İçişleri Bakanlığı) 12.02.1955 tarihli ve 81-175/68 sayılı yazısı, Devlet Şurası Umumi Heyetinin 03.03.1955 tarihli ve 55/68/74 sayılı kararı üzerine, 3512 sayılı kanunun 37. maddesine göre, İcra Vekilleri Heyetince (Bakanlar Kurulu) 05.04.1955 tarihinde "Umumi Menfaatlere Hadim Cemiyet" statüsü kazanmıştır. KİYAD, 1955 yılından günümüze kadar "Kamu Yararına Çalışan Dernek" olarak olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Derneğimizin İstanbul Şube Başkanlığı, İzmir Şube Başkanlığı ve Kocaeli Şube Başkanlığı olmak üzere Genel Merkeze bağlı olarak faaliyet gösteren 3 şubesi bulunmaktadır. Kuruluşu ile birlikte yapılanmasını Ankara’dan diğer metropollere genişleten dernek yönetimi, bir yandan Ankara'daki ihtiyaç sahibi insanlara yardım elini uzatırken bir yandan da o yıllarda çok önemli bir sorun olan yükseköğretim öğrencileri için yurt arayışı çalışmalarına başlamıştır. Bu doğrultuda Ulucanlar'da kiralık bir binada ilk öğrenci yurdunu hizmete açmıştır. Kayserilileri bir çatı altında toplama uğraşını sürdüren KİYAD, kendi malı olan bir yurt binasının yapımı için çalışmalarını hızlandırmış, yoğun çalışmalar sonucunda 4 katlı Kayseri Erkek Öğrenci Yurdu 1963 yılında hizmete girmiştir. Bu yurt Ankara'da öğrenim gören Kayserili üniversite öğrencileri için uzun yıllar boyunca bir barınak, gurbette sıcak bir yuva olmuştur.

KİYAD Genel Merkezi faaliyetlerini 1995 yılı Temmuz ayına kadar "Fevzi Çakmak Sokak Kızılay/ANKARA" adresinde bulunan ve Sayın M. Kemal DEDEMAN tarafından derneğe bağışlanan bir mekanda sürdürmüştür. Bu tarihten sonra Dernek Genel Merkezi "Libya Caddesi No: 34 Ahmetler Çankaya/ANKARA" adresindeki bugünkü dernek binasına taşınmıştır. Genel Merkez binasında Yönetim Kurulu Üyelerine ait çalışma odaları, yemek salonu, lokal, mutfak, kütüphane ve toplantı salonları bulunmaktadır. Derneğin ayrıca yine bağışlarla yapılan muhtelif taşınmazları bulunmaktadır.

KİYAD, üyelerimiz ve hemşehrilerimiz arasında iletişim ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla, gerek Ankara’da gerekse diğer illerde yemekli toplantılar düzenlemekte, seçkin konuşmacıların katılımıyla değişik konularda panel, konferans ve çalıştaylar organize etmektedir. 2004 yılında kurulan Kayseri İli Yardım Derneği Türk Sanat Müziği Korosu, çalışmalarını sürdürmekte ve periyodik olarak konser vermektedir. Yoğun bir şekilde devam eden yardım faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahiplerinin giderleri karşılanmakta, Türkiye’nin geleceği olan başarılı ve ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine karşılıksız burs verilmektedir.