MALİ TABLO

4 AKTİF VARLIKLAR

4.1 DÖNEN VARLIKLAR TL
4.1.1 Hazır Değerler 393.971.04
4.1.1.1 Kasa 2.810.80
4.1.1.2 Banka 387.205.06
4.1.1.3 Alıan Çekler 0.00.00
4.1.1.4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri 0.00.00
4.1.1.5 Diğer 3.955,18
4.1.2 Menkul Kıymetler 0.00.00
4.1.3 Diğer Alacaklar 0.00.00
4.1.3.1 Üyelerden Alacaklar 0.00.00
4.1.3.2 Şuberlerden Alacaklar 0.00.00
4.1.3.3 İktisadi İşletmelerden Alacaklar 0.00.00
4.1.3.4 Kamu Kurum Ve Kuruluşlarından Alacaklar 0.00.00
4.1.3.5 Senetli Dermek Alacakları 0.00.00
4.1.1.6 Diğer Dermek Alacakları 0.00.00
4.1..4 Stoklar 0.00.00
4.1.4.1 Ayni Yardım Stokları 0.00.00
4.1.4.2 Diğer Stoklar 0.00.00
4.1.5 Yıllara Ayaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri 0.00.00
4.1.6 Gelecek Aylara Ait Gşderler Ve Gelir Tahakkukları 0.00.00
4.1.5 Diğer Dönen Varlıklar 0.00.00
  Dönen Varlıklar Toplamı 393.971,04
4.2 DURAN VARLIKLAR TL
4.2.1 Diğer Alacaklar 225,55
4.2.1.1 Üyelerden Alacaklar 0.00.00
4.2.1.2 Şubelerden Alacaklar 0.00.00
4.2.1.3 İktisadi İşletmelerden Alacaklar 0.00.00
4.2.1.4 Kamu Kurum Ve Kuruluşlarından Alacaklar 0.00.00
4.2.1.5 Senetli Dernek Alacakları 0.00.00
4.2.1.6 Diğer Dernek Alacakları 225,55
4.2.2 Mali Duran Varlıklar 0.00.00
4.2.2.1 İştiraklar 0.00.00
4.2.2.2 Bağlı Ortaklıklar 0.00.00
4.2.3 Maddi Duran Varlıklar 1.333.134,00
4.2.3.1 Arazi Ve Arasalar 0.00.00
4.2.3.2 Binalar 1.310.000,00
4.2.3.3 Taşıtlar 0.00.00
4.2.3.5 Diğer 23.134,00
4.2.4 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0.00.00
4.2.5 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 0.00.00
4.2.6 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 817,97
4.2.7 DiğerDuran Varlıklar 0.00.00
  Duran Varlıklar Toplamı 1.334.177,52
  Aktif (Varlıklar) Toplamı 1.728.148,56
  TOPLAM 1.728.148,56