MALİ TABLO

6 GELİRLER

6.1 GELİR TOPLAMI TL
6.1.1 Üye Ödentileri 415.101,00
6.1.2 Yurt Dışından Alınan Yardımlar 0.00.00
6.1.3 Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar 0.00.00
6.1.4 Diğer Bağış Ve Yardımlar Toplamı 1.563.624,06
6.1.4.1 Bağış Gelirleri 1.563.624,06
6.1.4.1 Yardım Toplama Gelirleri 0.00.00
6.1.5 İktisadi İşletme Gelirleri 0.00.00
6.1.6 Finansal Gelirler 3.720,77
6.1.7 Kira Gelirleri 112.886,19
6.1.8 Diğer Gelirler 0.00.00
6.2 Gider Fazlası 0.00.00
  TOPLAM 2.095.332,02

7 GİDERLER

7 GİDERLER TL
7.1 Gider Toplamı 1.942.825,21
7.1.1 Genel Giderler 1.259.387,44
7.1.2 Personel Giderleri 115.880,91
7.1.3 Amaç Ve Hizmet Giderleri Toplamı 512.225,00
7.1.3.1 Kültür Sanat Spor 8.270,00
7.1.3.2 Eğitim Ve Araştırma 498.205,00
7.1.3.3 Sağlık 0.00.00
7.1.3.4 Sosyal Hizmetler 0.00.00
7.1.3.5 Çevre (Doğa Ve Hayvanları Koruma) 0.00.00
7.1.3.6 Ekonomik Sosyal Ve Toplumsal Kalkınma 0.00.00
7.1.3.7 Hukuk Ve İnsan Hakları 0.00.00
7.1.3.8 Hayır Yardımları 5.750,00
7.1.3.9 Uluslararası Faaliyetler 0.00.00
7.1.3.10 Diğer 0.00.00
7.1.3 Diğer Giderler 55.331,86
7.1 Gelir Fazlası 152.506,81
  TOPLAM 2.095.332,02