MALİ TABLO

5 PASİF KAYNAKLAR

5.1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TL
5.1.1 Mali Borçlar 0,00
5.1.2 Diğer Borçlar 4.343,09
5.1.2.1 Üyelere Borçlar 0.00.00
5.1.2.2 Yönetim Kurulu Üyelerine Borçlar 0.00.00
5.1.2.3 Şubelere Borçlar 0.00.00
5.1.2.4 İktisadi İşletme Borçları 0.00.00
5.1.2.5 Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Borçlar 0.00.00
5.1.2.6 Senetli Dernek Borçları 0.00.00
5.1.2.7 Diğer Dernek Borçları 4.343,09
5.1.3 Alınan Avanslar 0.00.00
5.1.4 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri 0.00.00
5.1.5 Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 8.238,07
5.1.6 Borç Ve Gider Karşılıkları 0.00.00
5.1.7 Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 0.00.00
5.1.8 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 0.00.00
  Yabancı Kaynaklar Toplamı 12.581,16
5.2 UZUN VADE YABANCI KAYNAKLAR TL
5.2.1 Mali Borçlar 0.00.00
5.2.2 Diğer Borçlar 0.00.00
5.2.2.1 Üyelere Borçlar 0.00.00
5.2.2.2 Yönetim Kurulu Üyelerine Borçlar 0.00.00
5.2.2.3 Şubelere Borçlar 0.00.00
5.2.2.4 İktisadi İşletmelere Borçlar 0.00.00
5.2.2.5 Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Borçlar 0.00.00
5.2.2.6 Senetli Dernek Borçları 0.00.00
5.2.2.7 Diğer Dernek Borçları 0.00.00
5.2.3 Alınan Avanslar 0.00.00
5.2.4 Borç Ve Gider Karşılıkları 0.00.00
5.2.5 Gelecek Yıllara Ait Gelir Ve Gider Tahakkukları 0.00.00
5.2.6 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 1.310.000,00
5.3 ÖZKAYNAKLAR  
5.3.1 Ödenmiş Sermaye 1.329.115,08
5.3.2 Sermaye Yedekleri 0.00.00
5.3.3 Kar Yedekleri 0.00.00
5.3.4 Geçmiş Yıllar Karları 414.526,44
5.3.5 Geçmiş Yıllar Zararları -180.580,93
5.3.6 Dönem Net Kar - Zararı 152.506,81
  Öz Kaynaklar Toplamı 1.715.567,40
  Pasif Kaynaklar Toplamı 1.728.148,56
  TOPLAM 1.728.148,56